A mothers prayer 2011-2013

A MOTHERS PRAYER

 2011-2013

Canvas, high glossy varnish

Format: 50 x 60

Every soul has to concur its own kingdom,

to walk its own track towards higher consciousness.

A mother wants to give her offspring all the possible tools to prepare for this journey. A knapsack filled with spiritual, emotional, intellectual and practical gifts.

In this painting I use symbols to illustrate what I wish for the most beloved soul in my life.

The prayer dictates to lovingly release my child

To let go and to let God

to trust that my prayers are heard

and the knapsack is filled to his needs

 

 

 

 

GEBED VAN EEN MOEDER

 2011-2013

Canvas, hoogglans lakverf

Formaat: 50 x 60

 

Iedere ziel heeft zijn eigen koninkrijk te veroveren, zijn eigen parcours te belopen naar hoger bewustzijn.

Een moeder wil haar kind alle mogelijke hulpmiddelen meegeven op dit pad. Een reistas gevuld met spirituele, emotionele, intellectuele en praktische tips.

Ik gebruik symbolen om te illustreren wat ik de diepst beminde ziel in mijn leven toewens.

Het gebed duidt mij mijn kind in liefde los te laten en te vertrouwen dat de gebeden zijn gehoord en de reistas goed gevuld.