Junction of Circumstances 2002-2006

JUNCTION OF CIRCUMSTANCES

2002-2006

Hard board, high glossy varnish

150 x 70

 

The red thread in my life is my personal quest to find the meaning of life.

To advance on this road I studied theology.

My dissatisfaction with the answers given and, even more so, my curiosity lead me to discover a variety of mind-sets, spiritual tendencies and philosophies.

This painting shows the many ways leading to the

“All Seeing-All-Knowing”.

The black hole?

That remains each individual’s mystery.

 

 

SAMENKOMST VAN OMSTANDIGHEDEN

 2002-2006

Hard board, hoogglans lakverf

 Formaat: 150 x 70

De rode lijn in mijn leven

is een persoonlijke zoektocht naar de zin van het bestaan.

Ten dien einde ben ik theologie gaan studeren.

Mijn onvrede over de aldaar verkregen antwoorden maar vooral mijn nieuwsgierigheid hebben mij in aanraking gebracht

met zeer diverse denkwijzen, spirituele stromingen en filosofieën.

Het schilderij verbeeldt de vele wegen die kunnen leiden naar

 Het Al-ziende Weten.

Het zwarte gat in deze compositie….

Dat blijft ieders individuele mysterie.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.