The Shield of faith 2008-2012

THE SHIELD OF FAITH

 2008-2012

Canvas, high glossy varnish

Format: 80 x 100

This painting illustrate anger, frustration and emotional pain

originated out of powerlessness against falls accusations.

A wild fire of wrath burns inside me, flames lashing furiously in all directions.

Such heat destroys not only the enemy but the carrier as well.

I seek spiritual enlightenment for my agony.

A bible text catches my attention: Ephesians 6.

It asks me to put on the armour of faith so I can protect myself against the burning arrows of hate from my enemy.

The story tells that I do not fight against people but negative powers and dark forces of the spiritual world. To stay upright I am instructed to always tell the truth, to act with love, to trust and I am obliged to bring peace.

Easier said than done!

It takes years before I am able to forgive my enemy and myself.

In the end I regard my enemy as angles in the play of life.

They teach me to become a more conscious human being, to contemplate my own conduct and, if necessary,  change.

A heart appears in the middle of the shield, the lashing flames retreat.

 

HET SCHILD VAN HET GELOOF

 2008-2012

Canvas, hoogglans lak

Formaat: 80 x 100

 

Dit werk is een uiting van boosheid, frustratie en emotionele pijn ontstaan uit onmacht jegens valse aantijgingen.

Woede laait als een vuur met wilde vlammen binnenin mij.

 Een dergelijke hitte verzengt niet alleen de vijand maar ook de drager.

Ik zoek naar spirituele verlichting voor mijn emotionele pijn.

Een tekst in de bijbel raakt mij; Efeziërs 6.

Hierin lees ik dat ik het harnas van het geloof moet aantrekken ter bescherming tegen de van haat brandende pijlen van de vijand

Ik vecht niet tegen mensen maar tegen negatieve krachten en donkere machten in de spirituele wereld. Om stand te houden dien ik altijd de waarheid te vertellen, vanuit liefde te handelen, vertrouwen te bewaren en welwillend te zijn

vrede uit te dragen.

Makkelijker gezegd dan gedaan.

Het duurt jaren eer ik de vijand als mijzelf kan vergeven.

Aan het einde van het verhaal ervaar ik de vijand als engelen in het schouwspel des levens.

Zij helpen mij een bewuster mens te worden, mijn gedrag te aanschouwen en  zonodig aan te passen.

Een hart verschijnt midden in het schild en

de vlammen zwakken af.