Forthcomming but veiled future 2014

FORTHCOMING BUT VEILED FUTURE

 2014

Canvas, high glossy varnish

Format: 90 x 30

The image

of my future

warms itself

in the emerging rays

of a rising sun.

I long for what is to come.

The essence of the vibrant celestial body

invites

to walk

over water.

Despite the storm that rages

and the wind that blows

my passionate drive

centres on the invitation:

My approaching but veiled future.

 

 

 

 

GEGEVEN MAAR VERSLUIERDE TOEKOMST

 2014

Canvas, hoogglans lakverf

Formaat: 90 x 30

 

 

De verbeelding

van mijn toekomst

warmt zich

aan de ontluikende stralen

van een opkomende zon

Ik verlang naar wat er komen gaat.

De essentie van de stralende dagvorstin

inviteert

te lopen

over water.

Ondanks de storm die raast

en de wind die waait

voel ik mij gedreven

door de uitnodiging:

mijn toekomst

versluierd,

een gegeven.